Start       Journalistik     Uppdrag     Kontakta oss  


Mindstone är en mediebyrå som tar fram webbplatser
- allt från enkla informationssidor till affärskritiska system.

Företaget arbetar även med journalistiskt frilansarbete.
Vi gör reportage och artiklar för fack-, vecko- och dagspress i Sverige.

År 2004 startades Mindstone av Johan Svenring. Johan har under flera år verkat inom it-sektorn och byggt intranät, extranät, webbutiker, hemsidor och portaler till företag som Ericsson, Tetra Pack, Volvo, Västtrafik och Akzo Nobel.